PRIVACYBELEID VOOR KLANTEN EN WEBSITE YOU+ HEALTH&FITNESS en JOUWDNA

Jouw DNA. Jouw Voeding, onderdeel van You+ health&fitness B.V. met e-mail adres info@you-plus.nl hierna te noemen verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt op de websites van verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

 • U logt in bij een van onze klantenportals
 • U laat een contactverzoek bij ons achter
 • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief
 • U bestelt een product of dienst bij ons
 • U schrijft zich in voor een evenement

Wij gebruiken deze gegevens voor/om:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • U na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aankoop
 • Analyseren gedrag op website ter verbetering website
 • U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
 • U te informeren over evenementen

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld aanbod van nieuwe diensten.

 

Aard van de persoonsgegevens

De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens:

naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en de organisatie waar u bij werkt. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland. In sommige gevallen wordt extra persoonlijke informatie vastgelegd; het gaat dan om geboortedatum, geslacht, gewicht en kledingmaat.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactpersonen: 12 maanden na laatste contact

Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

 

Inzage en wijzigen

U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar bovengenoemd email adres.

 

Cookies

Onze website maakt in beperkte mate gebruik van Javascript en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer ontvangt.

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

 

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via
https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.